REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Giveaway AMSTERDAM”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Giveaway AMSTERDAM”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania “Giveaway Amsterdam” denumita in continuare Campania este organizata si desfasurata de SC HERBAL NEW LIFE SRL, CIF RO32191588, Reg. com.: J35/98/2017Adresa: Str. Johann Sebastian Bach, Nr. 34, Et. 1, Camera 2, C.P. 307160, Dumbravita, Judet: Timis denumit in continuare Organizator

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participant prin afisare pe site-ul https://herbalnewlife.ro – in cadrul sectiunii dedicate acestei Campanii.

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada 13 mai 2024 – 27 mai 2024 (23:59).

3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani, cetatean roman. 

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, sotul/sotia si nici rudele de gradul I ale persoanelor mentionate anterior. In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie participantii care, prin comentariul lasat,

incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale Herbal New Life si/sau imaginea Organizatorului.

3.4. Premiile vor fi acordate castigatorilor extrasi numai dupa acceptarea acestora prin modalitatea descrisa la art. 4.4.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Fiecare persoana care, in perioada 13 mai 2024 – 27 mai 2024 (23:59).

- follow (a dat follow) urmatoarelor pagini de Instagram:

https://instagram.com/herbal.new.life

https://instagram.com/cazacu21

- va eticheta un alt/alte cont/conturi de Instagram in sectiunea de comentarii a postarii de giveaway

- va da like postarii cu concursul, anuntandu-si astfel intentia de participare, va fi inscrisa in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului regulament.

Inscrierea in campanie prin modalitatea prezenta anterior, reprezinta consimtamantul persoanei pentru prelucrarea de catre organizator a datelor sale cu caracter personal, in conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7.

4.2. Premiul va fi acordat in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul platformei Simpliers la data de 27 mai 2024. Va fi tras la sorti 1 castigator si 1 rezerva (in cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve).

4.3. Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator printr-o postare pe contul de Instagram:

https://www.instagram.com/herbal.new.life in termen de 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator.

4.4. Acceptarea premiului trebuie comunicata organizatorului in termen de 2 zile lucratoare de la momentul anuntarii sale, printr-un mesaj trimis paginii de Instagram https://www.instagram.com/herbal.new.life  In caz contrar sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, premiul va fi invalidat si se va acorda urmatoarei rezerve.

4.6. Premiul va fi inmanat catre persoana castigatoare de catre Organizator numai dupa ce castigatorul a fost informat in prealabil si isi da acordul sa primeasca premiul. La ridicarea premiului castigatorul va completa un Proces Verbal de predare – primire pus la dispozitie de catre Organizator.

4.8. Castigatorul nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip de premiu.

5. PREMIILE CAMPANIEI

Campania presupune acordarea urmatorului premiu:

5.1. 1 voucher de vacanta pentru 2 bilete de avion dus-intors catre destinatia Amsterdam– aeroportul Amsterdam-cu

plecare din Timisoara sau București si cazare pentru 2 persoane pe o perioada de 2 nopti (Hotel 3 ***). 

Valabilitatea voucherului este de 6 luni, aceea fiind si perioada in care castigatorul trebuie sa plece in destinatie. Valoarea totala a premiului este de 1200 euro.

6. TAXE SI IMPOZITE

6.1. Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

7. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre SC HERBAL NEW LIFE SRL (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al campaniei

7.2. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei (inclusiv verificarii indeplinirii conditiilor de participare);

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii/inmanarii premiilor

7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei

Pentru înscrierea si derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

• Instagram user ID, nume, prenume.

• in cazul castigatorului va fi necesara in plus prelucrarea adresei de e-mail

7.4. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul persoanelor vizate colectat in conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament Oficial.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru extragerea castigatorului se utilizeaza aplicatia Simpliers. Regasiti detalii despre politica de confidentialitate Simpliers aici. 

Instagram user ID al persoanelor care se inscriu in campanie in modalitatea descrisa in prezentul regulament va fi vizibil altor utilizatori Instagram. Astfel, orice utilizator Instagram va putea vedea ce utilizator s-a inscris in campanie.

Instagram user ID ai castigatorior vor fi afisati in cadrul unuei postari pe https://www.instagram.com/herbal.new.life astfel incat calitatea de castigator al campaniei va fi vizibila altor utilizatorilor Instagram.

7.6 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in pagina de Instagram a https://www.instagram.com/herbal.new.life  in

cadrul comentariilor participantilor care le-au postat. In conformitate cu termenii si condiile Instagram, persoanele care au postat aceste comentarii pot sa procedeze la stergerea acestora.

Datele castigatorului care sunt prelucrate se pastreaza conform prevederilor legale aplicabile in domeniul financiar contabil, timp de cel mult 10 ani (zece) de la sfarsitul exercitiului financiar in care au fost emise  documentele financiar contabile care le contin.

8. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorulvdecide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10. DISPOZITII FINALE

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului aflate in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament. 

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!